ADVIES

OnderwijsMetICT is dé netwerkorganisatie die een brug slaat tussen ICT en Onderwijs, met ruim twintig jaar ervaring. Welke plek heeft ICT in uw schoolplan 2023-2027? Hoe past mediarijk lesgeven in uw leermiddelenbeleid? Op deze site vindt u trainingen, begeleiding en adviezen die uw team en/of uw school verder helpen bij de logistieke integratie van ICT. Samen beantwoorden we de vraag: ‘Hoe kan ICT mij helpen?’ Daarnaast kan OnderwijsMetICT u van dienst zijn bij het opzetten van een gave en inspirerende studiedag.

  • ICT borgen in uw schoolplan 2023-2027 en de strategische koers?
  • Hoe past mediarijk lesgeven in uw leermiddelenbeleid?
  • Is uw team toegerust voor toekomstbestendig beroepsonderwijs?

Zie OnderwijsMetICT als een sparringpartner, wij kennen uw uitdagingen en helpen u graag.

Bovenschools ICT-Beleidskader

In het bovenschools ICT-Beleidskader staan de belangrijkste onderwijskundige kaders voor de ontwikkeling van onderwijs met ICT. In 7 fases wordt dit kader opgesteld met en door de stuurgroep. Het dient als stip aan de horizon en geeft richting en houvast aan scholen.

Schoolspecifiek ICT-Beleidsplan

Voorafgaand aan het schoolspecifiek ICT-Beleidsplan is er een bovenschools ICT-Beleidskader opgesteld. In het schoolspecifiek ICT-Beleidsplan vertalen de scholen het ICT-Beleidskader naar de eigen schoolorganisatie.

Leermiddelenbeleid

Het leermiddelenbeleid verbindt de leeractiviteiten van leerlingen op school en thuis met de onderwijskundige visie van de leerkracht en de school.

Studiedag

Plannen om een studiedag in het schooljaar 2022-2023 te organiseren? Wij hebben intussen veel ervaring met het volledig opzetten en invullen van een goede studiedag.

×