DIGITALE VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG IN ONZE SAMENLEVING

Omdat digitale technologie steeds belangrijker wordt in het leven en werken van mensen, verdient het aandacht in het onderwijs. Digitale vaardigheden zijn ook een verrijking: digitale technologie geeft de mogelijkheid om het onderwijs persoonlijk vorm te geven, zodat iedereen zich op een voor hem of haar passende manier kan ontwikkelen. Ook biedt digitale technologie mensen mogelijkheden om zich intellectueel en creatief te uiten. Wij bieden dit thema op 3 manieren aan: training voor leraren, leerlinglessen en wij bieden een complete inrichting van een lokaal.

×