DIGITALE GELETTERDHEID VOOR LERAREN

Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de (toekomstige) samenleving. In het persoonlijk leven van mensen, in de samenleving en in de wereld van opleiding, werk en wetenschap heeft digitale technologie een belangrijke, vaak onmisbare plek gekregen. Naar verwachting zal de invloed van digitale technologie verder toenemen. Het onderwijs zou leerlingen daarom moeten voorbereiden op deelname aan de huidige én toekomstige gedigitaliseerde samenleving. Om dit succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk het leergebied Digitale geletterdheid een stevige plaats in het curriculum te geven. Echter, van wie moeten de leerlingen het leren?! Juist! Van u. Hierbij helpen wij u graag.

Mediawijsheid

Media, we moeten er iets mee in onze lessen. Verrijk je lessen door middel van de inzet van verschillende media.

ICT basisvaardigheden

Dit zijn de vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en om de mogelijkheden en beperkingen van digitale technologie te overzien.

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie, zowel offline als online.

De 11

Kinderen zelfstandig en succesvol laten deelnemen in deze maatschappij van de toekomst. Dat kan met de 21st Century Skills. Wat zijn ze, wat betekent het voor u als het het van de leerlingen verwacht?

Computational Thinking

Online lesgeven en digitaal leren is een wereld op zich. Hiervoor is het handig als je de technologie de baas bent.