DIGITALE GELETTERDHEID VOOR LERAREN

Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de (toekomstige) samenleving. In het persoonlijk leven van mensen, in de samenleving en in de wereld van opleiding, werk en wetenschap heeft digitale technologie een belangrijke, vaak onmisbare plek gekregen. Naar verwachting zal de invloed van digitale technologie verder toenemen. Het onderwijs zou leerlingen daarom moeten voorbereiden op deelname aan de huidige én toekomstige gedigitaliseerde samenleving. Om dit succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk het leergebied Digitale geletterdheid een stevige plaats in het curriculum te geven. Echter, van wie moeten de leerlingen het leren?! Juist! Van u. Hierbij helpen wij u graag.

Computational thinking

Waarom wordt het in de toekomst waarschijnlijk net zo belangrijk om te programmeren als om Engels te spreken?

Mediawijsheid

Media, we moeten er iets mee in onze lessen. Verrijk je lessen door middel van de inzet van verschillende media.

ICT basisvaardigheden

Dit zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en om de mogelijkheden en beperkingen van digitale technologie te overzien.

Informatievaardigheden

Dit is het scherp kunnen formuleren van een informatievraag op basis van een informatiebehoefte.