Operatie Exodus

Welke kansen biedt de Corona-crisis voor de rol van technologie in jullie school?

Welke ‘lessons learned’ willen jullie behouden en hoe vorm je die om tot een uitvoerbare visie?

Met Operatie Exodus helpen Dieter Möckelmann en Sander van Acht, samen goed voor ruim 40 jaar ervaring met onderwijs & ICT, je om in vier heldere stappen tot een concreet plan te komen.

4 heldere stappen

1

Online enquête

Docenten, leerlingen, ondersteuning en management ontvangen ieder een aparte vragenlijst. Hierin delen zij hun ervaringen met online onderwijs en de daarbij gebruikte toepassingen.

2

Tech analyse

Samen met jullie ICT-medewerker(s) analyseren we de enquête-resultaten en bepalen we de belangrijkste onderwerpen voor de interviews.

3

Video-interviews

Bij een door jullie geselecteerde groep leerlingen en medewerkers nemen de online video-interviews af. Hierbij gaan we in op de toekomstige inzet van technologie.

4

Advisering

Middels een presentatie van ca. 1 uur leggen we de resultaten uit de enquête, analyse en interviews voor aan de opdrachtgever. Hierbij zullen we concrete aanbevelingen doen om de gewenste inzet van ICT duurzaam te kunnen borgen.

06-39762929‬

info@dieter.nl

Plan een sessie