SCHOOLJAAR 2022 / 2023

 

Of u nu gekozen heeft voor het ecosysteem van Apple, Google of Microsoft. De trainers van Onderwijs met ICT hebben veel ervaring en hebben de nodige opleidingen en trainingen gevolgd om u en uw team verder te helpen met de oplossingen die desbetreffende bedrijven hebben ontwikkeld. Ook combinaties, zoals Google op Apple, zijn ons niet vreemd.

Digitale fitheid

Digitale Fitheid biedt een omgeving waar leraren kunnen werken aan hun digitale fitheid. De nadruk ligt op bewustwording en vaardigheden die nodig zijn om digitaal fit(ter) te worden en te blijven.

Opleiding ICT Leer-kracht

Een ‘ICT Leer-Kracht’ een ambassadeur, hulpbron, inspirator en coach rondom de didactische inzet van technologie. In deze opleiding bieden we alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt.

Bovenschools ICT-Beleidskader

In het bovenschools ICT-Beleidskader staan de belangrijkste onderwijskundige kaders voor de ontwikkeling van onderwijs met ICT. In 7 fases wordt dit kader opgesteld met en door de stuurgroep. Het dient als stip aan de horizon en geeft richting en houvast aan scholen.

Schoolspecifiek ICT-Beleidsplan

Voorafgaand aan het schoolspecifiek ICT-Beleidsplan is er een bovenschools ICT-Beleidskader opgesteld. In het schoolspecifiek ICT-Beleidsplan vertalen de scholen het ICT-Beleidskader naar de eigen schoolorganisatie.

Inspiratiebar

In een informele setting komt u in aanraking met nieuwe ICT toepassingen die je onderwijs verder verbeteren. Inspiratie zit in kleine dingen...

Formatief werken

Vorm geven aan hybride onderwijs. Wat betekent formatief werken en hoe hou je de lessons learned vast als het gaat om onderwijs met ict.

Opleiding tot OICT-er (PO-VO-MBO)

Wil je zelf het schoolproces koppelen aan ICT middelen en je collega’s hierbij coachen en ondersteunen? Word dan onderwijskundig ICT-er.

Studiedag

Plannen om een studiedag in het schooljaar 2022-2023 te organiseren? Wij hebben intussen veel ervaring met het volledig opzetten en invullen van een goede studiedag.

×