• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ben je benieuwd of deze training iets voor jouw school is?

Neem dan met ons contact op door middel van het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken of laat je nummer achter en wij bellen je terug!

06-39762929

info@onderwijsmetict.nl

Formatief werken

Deze training van twee dagdelen gaat in op drie onderwerpen: Wat is ‘formatief werken’ eigenlijk en wat hebben mijn leerlingen en ik er aan? Welke tools kun je inzetten om meer formatieve werkvormen te realiseren? Welke lesstof & werkvormen zijn geschikt om bij formatief werken in te zetten?

Formatief werken

Deze training van twee dagdelen gaat in op drie onderwerpen: Wat is ‘formatief werken’ eigenlijk en wat hebben mijn leerlingen en ik er aan? Welke tools kun je inzetten om meer formatieve werkvormen te realiseren? Welke lesstof & werkvormen zijn geschikt om bij formatief werken in te zetten?

Voor wie

Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die meer formatief willen gaan werken en willen leren hoe zij hier op optimale wijze ICT-toepassingen bij in kunnen zetten.

Resultaat

Je weet wat de meerwaarde van formatief werken met behulp van ICT is, kent de ICT- toepassingen die daarbij nodig zijn en hebt concrete praktijkervaring opgedaan met de inzet ervan.

Kosten

€ 750 per dagdeel, € 1.500 in totaal (exclusief BTW, inclusief reiskosten). Data en tijden in overleg: minimaal 6 weken tijd tussen de twee workshops in. Minimaal 4, maximaal 30 deelnemers. Deze training is ook als ‘inspiratiesessie’ te boeken – en duurt dan 45-60 minuten. Training uiteraard ook mogelijk bij u op school, prijs op aanvraag.

De training nader bekeken

Of een handeling formatief of summatief is hangt af van de beslissing die de leraar op basis van die handeling neemt. Formatieve handelingen kunnen van alles zijn; een toets, een gesprek, een vaardigheid die een leerling toont of een document dat een leerling inlevert. En ja, dat kan zowel online als offline gebeuren. Het doel van alle formatieve handelingen is om het leren zichtbaar te maken en op basis van die ‘bewijslast’ een gefundeerde beslissing te nemen wat de meest relevante vervolgstap is voor een individuele leerling. In deze studiedag beginnen we bij de basis en volgen we tijdens een interactieve workshop de vijf stappen naar goed hybride leren en lesgeven. We besteden aandacht aan de leeractiviteiten voorkennis activeren, uitleggen, begeleid inoefenen, zelfwerkzaamheid begeleiden en evalueren. Per leeractiviteit ervaar je verschillende (online) formatieve werkvormen die je morgen al in je eigen onderwijs kunt inzetten.
Daarnaast kijken we hoe je op een goede manier het leren van je leerlingen zichtbaar kunt maken, hoe je feedback kunt geven en hoe je meer interactie met en tussen je leerlingen op gang kunt brengen. Hierbij maak je kennis met diverse ICT-toepassingen (uiteraard afgestemd op de toepassingen die er ook al binnen jullie school beschikbaar zijn) en ontvang je na afloop uitlegsheets over de werking van deze toepassingen. Na de interactieve workshop ga je aan de slag met een ontwerpopdracht voor je eigen onderwijs. Je ontwerpt stapsgewijs een eigen les, waarbij we zowel naar de didactiek als de mogelijkheden binnen verschillende technologieën kijken. Ook ontdek je verschillende ‘leerversterkers’, waarmee je de door jou ontworpen les nog waardevoller kunt maken. We ronden de studiedag af met een concrete vervolgopdracht om het geleerde ook direct in de praktijk te kunnen brengen.
In deze training van twee dagdelen gaan leraren hands-on aan de slag met het ontwerpen, produceren en uitvoeren van een hybride les, waarin formatief handelen de hoofdrol speelt. Door zelf een les of lesactiviteit te ontwerpen en uit te voeren, doen leraren concrete ervaring op in het integreren van formatieve handelingen door middel van ICT. In deze training van twee dagdelen faciliteren we dit proces door je minimaal 6 weken tijd te geven tussen de twee trainingen in, om zo je les(activiteit) uit te proberen in de klas. Dit levert je een unieke ervaring op, die waardevol is om met je collega’s te delen tijdens de tweede trainingsbijeenkomst. Als deelnemer heb je na afloop van de eerste trainingssessie een concreet project/experiment omschreven, gefocust op formatief handelen met ICT, dat je in de periode tot aan de tweede bijeenkomst in je klas kunt uitvoeren. Tijdens het eerste dagdeel krijg je de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt, waarmee je je project/experiment kan realiseren.

Doorloop training

Voorafgaand aan de training ontvangen alle deelnemers een korte online enquête waarin zij hun vaardigheden en wensen betreffende de training kunnen aangeven. Op basis van deze input vormen we het definitieve programma.

Onderwerpen

In de training wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • (Digitale) Randvoorwaarden
 • Formatieve cultuur
 • Synchroon of A-synchroon lesgeven
 • Klassenmanagement
 • Video in het onderwijs do’s en dont’s
  instructievideo’s
 • theorie achter de ‘perfecte’ video
 • Wat heb je nodig (camera, geluid, green screen etc)
 • Inzicht in leren (ook op afstand) (Learning Analytics)
 • Leren zichtbaar maken
 • Variëren in werkvormen
 • Formatieve cultuur
 • Synchroon of A-synchroon lesgeven
 • Klassenmanagement

Uiteindelijk ga je naar huis met een duidelijke hand-out, met daarin de belangrijkste informatie van de training op een rijtje.

Dagdeel 1

Leraren krijgen een demonstratie van diverse manieren waarop zij ICT differentiatie in hun les kunnen realiseren. Vervolgens gaan ze aan de slag met een concrete opdracht, waarmee ze op verschillende manieren aan meer differentiatie kunnen werken. Ze ontwerpen een lesactiviteit of een volledige les, waarbij ze één of meerdere ICT- toepassingen inzetten.

Dagdeel 2 (min. 6 weken later)

Leraren gaan met de door hen ontworpen les of lesactiviteit in de praktijk aan de slag. In het tweede dagdeel van de training reflecteren we op de opgedane ervaringen en krijgen de leraren verdieping naar aanleiding van de opdrachten waarmee zij aan de slag zijn gegaan. De doelstelling is om op deze manier van en met elkaar te leren hoe differentiatie kan bijdragen aan het beter leren omgaan met verschillen tussen leerlingen.

×